HEL & FRI

OMEGA´S


HEL & FRI tjeneste


OMEGAs arbejdsgren HEL & FRI er et helbredelses &

befrielsescenter for mennesker der på den ene eller anden

måde er ufrie, syge i sjæl eller legeme, nedbrudte på grund af

sjælesår, traumer, sønderbrudte hjerter og dæmonisering - i

større eller mindre grad.


Dette praktiseres gennem forbøn, sjælesorg & rådgivning af

trænede rådgivere & forbedere


HEL & FRI er et ressourcecenter for kirker, kristne

organisationer og kristne enkeltpersoner fra hele Kristi kirke i

form af undervisning & træning på områderne:


Helbredelse af knuste hjerter


Befrielse fra dæmoniske magter


Praktisering af Guds nærvær & herlighed


Frihed fra åndeligt magtmisbrug & kontrol